Vysoké Tatry – súhrnné poznatky o našich veľhorách

Posted by

Do oblasti regiónu Tatry patria okresy Poprad a Kežmarok, okrem tých obcí kežmarského okresu, ktoré patria už do regiónu Zamagurie. Za centrum tejto oblasti sa považuje okresné mesto Poprad, ktorý je obkolesený na západe Tatranským národným parkom, na juhovýchode Národným parkom Slovenský raj a na juhozápade Národným parkom Nízke Tatry. Toto usporiadanie je určujúce z hľadiska riadenia a ochrany […]